Rollebytte

Et rollebytte er og prøve å være en annen person. Det vil si at du prøver og se verden med den andres øyne. At du prøver og kjenne hvordan det er og være i den andres kropp.

Moreno beskriver det optimale rollebytte på følgende måte: "A meeting of two: Eye for eye, face to face. And when you are near I will tear your eyes out and place them with instead of mine, and you will tear my eyes out and i will place them instead of yours then I will look at you with your eyes and you will look at me with mine"

Denne holdningen til mennensker som Moreno formidler i dette sitatet har jeg stor respekt for. Det lar seg ikke gjøre konkret, men som et ideal gir det mange muligheter. Dette menneskesynet er viktig for meg i mitt arbeid som Psykodramaterapeut.

Det å spille, eller være en annen person gir en innsikt og forståelse som det er vanskelig og oppnå i en samtale.