Psykodrama

Ikke la deg skremme av ordet "Psykodrama" Kom og prøv. Det er en meget effektiv endrings metode som bare må oppleves!

Psykodrama er en kreativ metode som setter mennensket i fokus, og gir muligheten til endring gjennom handling. Psykodrama betyr direkte oversatt: "sjel i handling"

Metoden ble grunnlagt av J.L. Moreno på 1920- tallet, og har som grunntanke at ingen behøver og forbli i sine begrensninger. Moreno lot seg inspirere av barns lek og hentet ideer fra det spontane han så barn gjøre når de lekte. Han så også hvordan barn gjennom fri vilje utvider sitt rollerepertoar og sin rolleforståelse. Det fikk han til å se hvordan voksne mennesker ofte kan bli sittende fast i stivnede roller. Han erfarte hvordan man gjennom spontaitet og lek kunne finne frem til en ny respns på en gammel situasjon med utagangspunkt i at ingen behøver og forbli i sine egne begrensninger, og i sine gamle roller.

"Spill deg selv slik du aldri var, slik at du kan begynne å være hva du kunne bli. Vær din egen inspirasjon, din egen forfatter, din egen aktør, din egen terapeut og til slutt din egen skaper."
Moreno, 1972

Psykodrama er en strukturert metode, hvor du selv velger ditt eget tempo, uten å føle deg presset til å gå lenger enn du selv ønsker. Du trenger ikke å ha tidligere erfaringer for å ta kontakt for å prøve metoden.
Det eneste som kreves av deg er at du skal ha et ærlig ønske om å bli bedre kjent med deg selv.