Coaching

Coaching er én eller flere samtaler med en utdannet terapeut som spesialiserer seg på å hjelpe mennesker med å finne mål, oppnå endringer i livet, videreutvikle kompetanse og finne veien til målene en har satt. Ofte er mentale sperrer det eneste som hindrer oss i å utvikle oss selvforutinntatte meninger om hva vi er i stand til og ikke i stand til kan stoppe oss allerede før vi har gitt noe en sjanse. Vil du nå lenger i arbeidslivet? Lykkes bedre i livet med familien? Eller kanskje du har personlige mål du vil nå, eller simpelthen vil være i mer harmoni med deg selv? En dyktig coach kan være et kraftig verktøy for å hjelpe deg med å ta tak i prosessene.

I individuell terapi du muligheten til å jobbe terapeutisk med coachen som eneste vitne og terapeut. Terapeuten har 100% taushetsplikt - ofte kan det være en trygg start med enkelt konsultasjoner, hvor klienten har all fokus på seg.

Ingen problemstilling er for store til at de kan bli løst, eller for små til at de kan jobbes med!