Taushetsplikt

Som terapeut er jeg opptatt av å beskytte mine klienter! Jeg ber alltid mine klienter avlegge taushetsløftet. Dette gjør vi for å beskytte hverandre, og for å skape trygghet. Dette gjør at klima i grupper blir preget av gjensidighet, tillitt og toleranse. Når du forlater en gruppe må du gjerne dele dine opplevelser, men ikke nevne navn på noen andre. Eller hva andre i gruppen har arbeidet med. Dette er en forutsetning for at terapien skal virke på best mulig måte.