Moreno's Menneskesyn

Det er tre kjerne verdier jeg har som Psykodramatiker: Gjensidighet, tillitt og toleranse. Dette betyr at alle mennesker har like mye verdi. Når du gir deg selv verdig skaper du grunnlag for egenverd, og verdighet har alle mennensker godt av. Både for seg selv, og i relasjon til andre.

Moreno sier: "Intet menneskelig skal være meg fremmed" Denne setningen er en inspirasjons kilde for meg i mitt arbeid med mennesker.