Hvem er jeg?

Grunnlegger av Terapi Scenen Jennie Taylor, jobber som Psykodramaterapeut i Norge. Jennie er en "street smart" overlever, som er god til å se det positive . Og mulighetene i alle slags mennesker. Hun er dyktig til og legge til rette for kreative øvelser som inspirerer de som gjør dem. Metoder hun benytter seg av i sitt arbeid er blant annet rollespill, humor, sosialt atom, fremtidsprojeksjon og intervjutrening.

Livets skole er Jennie sin første viktige utdanning. Hun er positiv nysgjerrig på mennesker som har falt utenfor det som samfunnet betrakter som normalt. Hun tror på det umulige inntil det motsatte er bevist. Og vet og inspirere mennesker til og ta tak i seg selv og sine muligheter. Hennes spesialiteter er spontanitet og kreativitet.

Jennie oppdrar barn alene, har erfart destruktive parforhold, vært bosatt på Bermuda, i Spania og New York. Hun har mye erfaring med vanskeligstilte ungdom og voldsutsatte kvinner og menn. Hun har en femårig utdannelse ved Morenohuset i Norge, som sertifiserer henne som Psykodramaleder.
Temaer Jennie selv har jobbet mye med er blant annet: Ensomhet, svik, vold i nære relasjoner, sorg og grensesetting.
Hun lar seg inspirere av sine to barn, hennes avdøde far. Sin fantastiske mor, Don Miguel Ruiz, Eduardo Verdu og hennes onkel med downsyndrom."